INACTIVE DIVER

Program jest przeznaczony do uaktualnienia i odświeżenia wiedzy i umiejętności nieaktywnego nurka.

 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • przedstawić uprawnienia nurkowe.
 • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

 
CZAS TRWANIA KURSU

 • minimum 4 godziny
 • wymagane jedno nurkowanie, przeprowadzone w basenie, lub wodach otwartych/lub w basenie i wodach otwartych, drugie nurkowanie jest opcjonalne.

 
 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • planowanie nurkowania
 • zasady bezpieczeństwa
 • komunikacja pod wodą
 • montaż i omówienie sprzętu
 • dobranie balastu i wyważenie
 • oczyszczenie maski, odszukanie automatu, wymiana automatów, out of gas, kontrola pływalności,

 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

 • Wpis w Logbooku nt. wykonanych nurkowań i odświeżenie uprawnień
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =