KURS Pierwszej Pomocy

KURS Pierwszej Pomocy W NAGŁYCH WYPADKACH DOROSŁYCH, DZIECI i NIEMOWLĄT.    

Kurs obejmuje resuscytację krążeniowo-płucną (RKO), pierwszą pomoc oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w jednym programie. Jego celem jest nauczenie technik RKO, pierwszej pomocy oraz korzystania z AED w sytuacjach awaryjnych z udziałem niemowląt, dzieci i dorosłych.

Czego możesz się nauczyć:

    Pomoc CPR dzieciom, niemowlętom i dorosłym
    Użycie AED dla dzieci i dorosłych.
    Pierwsza pomoc w przypadku typowych obrażeń.

Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci potrafią:

    Rozpoznać i ocenić sytuację poszkodowanego
    Wiedzieć, jak aktywować lub powiadomić pogotowie ratunkowe
    Być w stanie zapewnić resuscytację niemowląt, dzieci i dorosłych 1-osobie nie oddychającej lub zranionej osobie oraz udzielić właściwej pierwszej pomocy.
    Właściwie używać automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED)

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

 
CZAS TRWANIA KURSU

  • 2 godziny

* Wymagane odświeżenie kwalifikacji co 2 lata
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =