TDI Decompression Procedures

TDI Decompression Procedures Diver - procedury dekompresyjne

Kurs procedur dekompresyjnychrozwija umiejętności planowania i realizacji bezpiecznych nurkowań dekompresynych z wykorzystaniem butli bocznych i gazów dekompresyjnych.
Przeznaczony dla nurków pragnących pozszerzyć swą wiedze o planowaniu i realizacji dekompresji poznać procedury nurkowania dekompresyjnego.

Nurkowania wykonywane są do głębokości 45 metrów z zaplanowanym czasem nurkowania, ilością gazów głównych i dekompresyjnych w celu prawidłowego i bezpiecznego nurkowania wraz z dekompresją.WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

    aktualne badania lekarskie.
    wiek min 18 lat
    uprawnienia Adv Nitrox Diver
    25 potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych

CZAS TRWANIA KURSU

    4 nurkowania na wodach otwartych
    6 nurkowań jeśli kurs połączony jest ze szkoleniem Adv Nitrox

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

-podstawowe procedury dekompresyjne
-awaryjne procedury dekompresyjne
-fizjologia nurkowa
-sprzęt w nurkowaniu dekompresyjnym
-planowanie nurkowania dekompresyjnego
-sytuacje awaryjne i techniki ich rozwiązywania

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

    realizacja nurkowań z uzyciem gazów dekompresyjnych
    użycie tabel nitroxowych, programów dekompresyjnych i komputerów do właściwego planowania nurkowań
    V-drill, S-drill (przygotowanie nurka na rozwiązanie sytuacji w razie wycieku gazów)
    wykonanie nurkowań dekompresyjnych z etapowym wynurzeniem
   

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
Certyfikat Decompression Procedures Diver uprawnia do:

    nurkowania dekompresyjnego do 45 metrów z nitroksem do 100%O2
    wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 100%O2
    kontynuowania szkolenia na Extended Range Diver i wyższe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =