TDI Advanced Nitrox

Szkolenie wprowadzające do nurkowania z użyciem różnych nitroksów o zawartości 21%-100% O2 do 40 metrów głębokości.

 
Przeznaczony dla nurków pragnących poszerzyć wiedzę o zasadach używania nitroksu, poznać podstawy nurkowania dekompresyjnego oraz techniki wykorzystywania nitroksów w nurkowaniu bez formalnej dekompresji oraz dla bezpieczniejszej, przyspieszonej dekompresji. 
 
Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy, Decompression Procedures lub Extended Range Diver


WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • aktualne badania lekarskie.
 • wiek min 18 lat lub min 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • uprawnienia Nitrox Diver i 25 potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych
 • jeśli kurs jest połaczony z TDI Decopression Procedures min wiek 18lat

CZAS TRWANIA KURSU

 • 4 nurkowania na wodach otwartych
 • 6 nurkowań jeśli kurs połączony jest ze szkoleniem Decompression Procedures

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Około 6 godzin zajęć:

Wykłady obejmują następujące tematy :

 • używanie nitroksu jako gazu dennego i dekompresyjnego
 • konfiguracja sprzętu do nurkowań technicznych
 • planowanie nurkowań dekompresyjnych
 • teoria dekompresji
 • rozbudowana wiedza o gazach, którymi oddychamy podczas nurkowań

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • odświeżenie wiedzy na temat Nitroxu i jego właściwości
 • użycie analizatora tlenowego i identyfikacja gazów
 • planowanie nurkowań z uzyciem nitroxu
 • użycie tabel nitroxowych, programów dekompresyjnych i komputerów do właściwego planowania nurkowań
 • V-drill, S-drill (przygotowanie nurka na rozwiązanie sytuacji w razie wycieku gazów)
 • zdjęcie i zamiana maski na zapasową,
 • płynięcie bez maski w zachowanym trymie
 • przekazywanie i podejmowanie butli bocznej w toni przy zachowaniu pływalności
 • dzielenie się gazem dekompresyjnym z partnerem
 • strzelanie boi (przystanki dekompresyjne, awaryjne wynurzenie przy pomocy bojki – awaria głównego worka wypornościowego)

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Certyfikat Advanced EANx Diver uprawnia do:
 • nurkowania bezdekompresyjnego do 40 metrów z nitroksem do 100%O2
 • wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 100%O2
 • kontynuowania szkolenia na Decompression Procedures lub Extended Range Diver
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =