Underwater Navigation Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez naukę nurkowania z użyciem kompasu oraz nawigacji naturalnej.

 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • aktualne badania lekarskie.
 • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD
 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • kompas

 
CZAS TRWANIA KURSU

 • 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Około 2 godzin zajęć które obejmują następujące tematy :

 • środowisko wodne: widoczność, dźwięk, prądy, pływy, falowanie
 • nawigacja naturalna: kontury dna, podwodne obiekty, prądy, falowanie, światło, głębokość
 • kompas: typy i budowa
 • użycie kompasu
 • szacowanie odległości


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
2 nurkowania na wodach otwartych o łącznym czasie minimum 1 godzina

 • nurkowanie na zadany azymut
 • nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej w ramach posiadanych uprawnień nurkowych i ich  limitów głębokości.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =