Dry Suit Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez naukę nurkowania w suchym skafandrze.

 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • aktualne badania lekarskie.
 • wiek min 18 lat lub min 12 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • podstawowe uprawnienia nurkowe OWD

 


WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • suchy skafander
   

CZAS TRWANIA KURSU

 • 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Około 2 godzin zajęć które obejmują następujące tematy :
 • rodzaje suchych skafandrów
 • budowa i konserwacja skafandrów suchych
 • dopasowanie skafandra suchego
 • wyważanie się
 • technika nurkowania w skafandrze suchym
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
2 nurkowania na wodach otwartych

 • dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
 • obsługa zaworów skafandra
 • regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
 • technika pływania w suchym skafandrze
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych 

 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania w suchym skafandrze w ramach posiadanych uprawnień nurkowych i ich  limitów głębokości.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =