Divemaster

Kurs przeznaczony jest dla płetwonurków chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, niezbędne aby zostać przewodnikiem dla certyfikowanych nurków w wodach otwartych.

 

Kurs ten daje możliwości pracy zawodowej w branży nurkowej.

 WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 
CZAS TRWANIA KURSU

 • 40 godzin

 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Wykłady obejmują następujące tematy :

 • historia nurkowania
 • procedury, struktura organizacji SDI
 • kodeks etyczny, rola i odpowiedzialność DiveMastera
 • środowisko wodne
 • fizyka i fizjologia
 • sprzęt nurkowy
 • planowanie i kontrola nurkowania
 • procedury awaryjne
 • egzamin

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Zajęcia basenowe:

 • testy pływackie
 • ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
 • ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
 • ćwiczenia z i bez maski
 • asystowanie instruktorowi podczas szkolenia


10 nurkowań na wodach otwartych

 • przygotowanie, planowanie i kontrola grupy
 • demonstracja ćwiczeń wymaganych na poprzednich kursach na poziomie DiveMastera
 • użycie bojki
 • nurkowanie egazminacyjne

 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
Po pozytywnym ukończeniu kursu i satysfakcjonującym napisaniu egzaminu, płetwonurek otrzymuje międzynarodową licencję SDI DIVEMASTER (Lider - Przewodnik nurkowy). DiveMaster otrzymuje uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia samodzielnie nurkowań dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego, ma możliwość asystowania aktywnemu instruktorowi SDI w kursach płetwonurkowania, ma możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =