Deep Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez naukę nurkowania poniżej dotychczasowych limitów głębokości tj. 18-40m.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • aktualne badania lekarskie.
 • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • podstawowe uprawnienia nurkowe OWD lub Junior OWD

 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy

 
CZAS TRWANIA KURSU

 • 1÷2 sesje teoretyczne i praktyczne.

 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • właściwy dobór sprzętu
 • planowanie nurkowania z wykorzystaniem tabel dekompresyjnych/komputera
 • omówienie zagrożeń: zużycie powietrza, narkoza azotowa, toksyczność tlenowa, zatrucie CO2, choroba dekompresyjna, pierwsza pomoc

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
2 nurkowania na wodach otwartych:
Nurkowie OWD

 • nurkowanie zapoznawcze do 30m
 • nurkowanie głębokie do 40m (test na narkozę)

Nurkowie Junior OWD

 • nurkowanie głębokie max 21m

 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania głębokich na max głębokość 40m
a w przypadku nurków Junior OWD na max głębokość 21m

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =