KURS administracji O2

O2 ADMINISTRATION COURSE

Ten kurs ma na celu nauczenie awaryjnego podawania tlenu (O 2 ). Ten program obejmuje sprzęt i procedury podawania tlenu jako procedury awaryjnej w nagłych wypadkach związanych z chorobą dekompresyjną.

Program Administracji Tlenowej ma na celu przeszkolenie ratowników w zakresie:

    Identyfikacja DCI
    podawanie awaryjnego tlenu

Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci potrafią:

    Rozpoznać i ocenić sytuację poszkodowanego
    Właściwie powiadomić pogotowie ratunkowe (EMS)
    Być w stanie podać O2 osobie oddychającej lub nie oddychającej
   

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

 
CZAS TRWANIA KURSU

  • 2 godziny

 

* Wymagane odświeżenie kwalifikacji co 2 lata

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =