Garage Team

 

 

Mariusz                                             

            
Nurek CMAS P3
Nurek Techniczny TDI Advanced Trimix
Nurek Jaskiniowy IANTD Technical Cave Diver
Advanced Gas Blender


 

Maciek                                           

           
Nurek Techniczny TDI Advanced Trimix
Nurek Jaskiniowy IANTD Technical Cave Diver

Łukasz                                      

           
Nurek Sidemount SSI Extenended Range
Nurek techniczny TDI Advanced Nitrox & Decompression Procedures

Nurek Jaskiniowy TDI Intro to Cave

Maciek                                        

           
Nurek Sidemount SSI Extenended Range
Nurek techniczny TDI Advanced Nitrox & Decompression Procedures
Nurek Jaskiniowy TDI Intro to Cave
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =