CPROX 1st AED

Kurs krążeniowo-oddechowej reanimacji i podawania tlenu i AED w sytuacjach awaryjnych.    

 

  • WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
  • wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

 
CZAS TRWANIA KURSU

  • 4 godziny

 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE i PRAKTYCZNE

  • rozpoznanie i ocena sytuacji oraz poszkodowanego
  • znajomość powiadamiania służb ratowniczych
  • prowadzenie CPR na manekinie
  • podanie tlenu dla osoby oddychającej lub nieoddychającej
  • prawidłowe użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora AED

 

* Wymagane odświeżenie kwalifikacji co 2 lata

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =