Komputer Cressi Newton Titanium

Nowy produkt

1 699,00 zł brutto

  • Czarny
  • Niebieski

Więcej informacji

Komputer Cressi Newton Titanium

Komputer Newton jest zaawansowanym narzędziem rekreacyjnym i oferuje wszystkie konieczne informacje takie jak: głębokość, czas nurkowania , ewentualną dekompresję, przerwy powierzchniowe. 
Absorbcja i uwalnianie azotu jest stale analizowane przez zaawansowane oprogramowanie, kóre bierze pod uwagę zmieniającą się ilosć gazów. 
Informacja pojawia się na wyświetlaczu PCD (Priority Compartment Digit Display), który zapewnia komunikację z nurkiem wyświetlając czytelne dane, przydatne w każdym momencie. 
Komputer wyposażony jest w zegar, kalendarz i pamięć nurkowań (Log Book). 
Model matematyczny komputera może wykonywać obliczenia nasycenia i desaturację w nurkowania przy użyciu powietrza lub mieszanki Nitrox wybieranej za każdym razem podczas nurkowania. 
W tym drugim przypadku, można ustawić wszystkie parametry mieszaniny oddechowej:

- maksymalna dopuszczalna wartość PO2 ( od 1,2 bar do 1,6 bar ), 
- zawartośc tlenu (FO2): od 21% do 99 % O2 .

Komputer może, być ustawiony przez użytkownika na sysyem metryczny (m - ° C) lub anglosaski (ft - ° F). 
Newton może być podłączony do komputera osobistego za pomocą interfejsu i dedykowanego oprogramowania. 
Włączenie następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku lub automatycznie po zanurzeniu na głębokość poniżej 1,2 m

Specyfikacja:

Zegarek

- 12/24 godzinny wyświetlacz, 
- kalendarz 
- chronometr 
- dwie strefy czasowe 
- budzik / alarm

Komputer nurkowy

- algortym RGBM Cressi, stworzony przy współpracy z Brecem Winkie, bazujący na modelu Haldana zintegrowany z RGBM do obliczeń dekompresji podczas wielokrotnych nurkowań powtórzeniowych; 
- algotytm: 9 tkankowy z półokresami od 2,5 do 480 minut; 
- Program DIVE (NURKOWANIE), przetwarzanie danych podczas nurkowania i dekompresji z powietrzem i nitroxem, 
- możliwość( użycia dwóch różnych mieszanek nitroxu wybieranych w trakcie tego samego nurkowania, 
- pełna kontrola parametrów FO2 i PO2 w zakresie 1,2 do 1,6 BAR oraz od 21% do 99% O2. 
- możliwość przełączenia w dowolnym momencie podczas nurkowania dwóch mieszanek gazowych o podwyższonej zawartości tlenu z pełna kontrolą parametrów FO2 i PO2. 
- ustawienia PO2 w zakresie 1,2 do 1,6 BAR i FO2 od 21% do 50% dla pierwszej mieszanki od 21% do 99% dla drugiej. 
- nurkowanie z użyciem Nitroxu, po uprzednio wykonanym nurkowaniu z użyciem powietrza, nawet podczas trwającej desaturacji; 
- ustawienia w trybie DECO (obliczanie dekompresji) lub GAGE (gębokość i czas) 
- funkcja Deep Stopu; 
- duży wyświetlacz PCD 
- bateria wymieniana przez użytkownika 
- funkcja planowania nurkowania z ręcznie ustawianą krzywą bezpieczeństwa 
- możliwość zmiany jednostek miary z metrycznych na anglosaskie 
- alarmy dźwiękowe i wizualne 
- graficzny wskaźnik toksyczno&ci tlenowej CNS 
- podświetlany wyświetlacz 
- log book, 60 nurkowań 
- pamęć historii nurkowań 
- możliwość zresetowania pamięci (reset desaturacji) 
- interfejs z danymi ogólnymi i profilami zanurzeń (opcjonalnie)

Specyfikacja techniczna:

Algorytm:

- CRESSI RGBM. 
- Próbkowanie: 9 tkankowe z półokresami 2.5 do 480 minut

Wymiary i waga:

- średnica: 48 mm 
– wysokośc: 15 mm 
– masa: 135 g

Czujnik głębokości:

- Woda słona (woda słodka to wskazanie 3% głębiej) 
- Zakres głębokości: 0-120 m, mierzone co sekundę. 
- Zakres głębokości GAGE: 0-120 m. 
- Dokładność: +/- 1% (T 20°C). 
- Rozdzielczość: 10 cm (od 0 to 100 m) / 1 m (od100 to 120 m) / 1 ft (from 0 to 316 ft)

Czas nurkowania:

- od 0 do 255 min. 
- Interwał rejestracji danych: 20 sec.

Termometr:

- Skala: 1 °C / 1 °F 
- Zakres pomiaru: -5 °C +40 °C. 
- Dokładnosc: +/- 2 °C /10 min zmiana °T.

Zegarek:

- Dokładnośc: +/- 50 s / miesiąc. 
- 12/ 24-h wyświetlacz.

BATERIA: CR 2430 - 3

Produkty powiązane